Företaget

bildd

Kvalitet

Kunderna ska uppleva att Svets & Smide håller en jämn och hög kvalitet på produkter och tjänster. Detta uppnår vi med kvalitetsmedvetna medarbetare i nära samarbete med kunder och leverantörer.

Miljö

Vi strävar efter att uppfylla lagar och andra miljökrav. Alla medarbetare kommer att deltaga i systematiska miljöarbeten för att uppfylla våra miljömål.

Svets & Smide

har startat upp ett NYTT kvalitetsarbete som siktar till certifiering av ISO 3834. Vi kommer därför att involvera externa resurser som ska förstärka och vägleda oss till denna certifiering.

Kvalitetssäkring vid svetsning ISO 3834

Kraven på kvalitetsstyrning vid tillverkning av svetsade konstruktioner ökar. En tydlig riktning är att allt fler beställare av svetsarbeten hänvisar till specifika nivåer av ISO 3834 i sina kravspecifikationer. Även tillverkare ser fördelar av att tillämpa en etablerad standard om grund för att styra sin verksamhet. Många hänvisar till ISO 3834-serien när det gäller kvalitetsstyrning vid svetsning.Standardserien erbjuder etablerade modeller för kvalitetsstyrning i tre olika nivåer och det är viktigt att omfattningen av kvalitets-styrning hamnar på en för produkten lämplig nivå. Rätt tillämpade ska dessa standarder bidra till rätt kvalitet, tillgång till nya produktsegment och rationaliseringsvinster.